رویدادهای فرهنگی

روز دانش آموز

برگزاری  روز دانش آموز درمتوسطه1                                                                                                                                0

0
0
اشتراکادامه مطلب

کارگاه های فنی

پروش دانش آموزانی با مهارت و چند بعدی یکی از اهداف مجموعه طلوع سبز می باشد.برای این منظور پروش استعدادها ، ایجاد انگیزه و تقویت روحیه پشتکار و تلاش مستمر از جمله کارهای این مرکز آموزشی معرفی شده است. از ...

2
0
اشتراکادامه مطلب