کارسوق علوم -پژوهش -پایه هفتم

0
اشتراک

کارسوق علوم -پژوهش -پایه هفتم

گزارش:

نامه ی نامرئی آبلیمویی و ظهور نوشته ها روی شعله

آزمایش فشار هوا

باد نشدن بادکنک در بطری و باد شدن آن بعد از سوراخ شدن بطری

 

خطوط مغناطیسی

دور شونده و نزدیک شونده

شناساگر اسید و باز

آبی شدن کلم بنفش در مجاورت با جوش شیرین

و صورتی شدن آن در مجاورت اسیدها (سرکه و جوهر نمک)

چگالی

زیر آب رفتن تخم مرغ و ماندن روی آب نمک

و نیز تشخیص تخم مرغ سالم از ناسالم با روی آب ماندن تخم مرغ فاسد

چگالی

آب سرد و آب داغ

آب سرد چگالی بیشتری دارد و اگر در بطری بالایی آب سرد باشد به سمت پایین حرکت میکند و رنگ های دوبطری با هم مخلوط می شوند

اما اگر آب داغ بالا باشد رنگها با هم مخلوط نمی شوند

 

 

 

                       

 

0

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *