کادر تخصصی

1+
اشتراک

کادر تخصصی

اسامی دبیران مقطع متوسطه یک

« مجتمع آموزشی طلوع سبز سال تحصیلی 99-1398 »

ردیف

مقطع

نام دبیر سمت
1 متوسطه اول خانم ابوطالبی دبیر قرآن پایه هفتم و نهم
2 متوسطه اول خانم اکرمی دبیر پیام های آسمانی پایه هفتم و هشتم
3 متوسطه اول خانم شفاعی دبیر قرآن پایه هشتم و پیام های آسمانی پایه نهم
4 متوسطه اول خانم کسمایی دبیر عربی پایه هفتم ، تا نهم
5 متوسطه اول خانم بور بور دبیر ادبیات پایه هفتم و نهم
6 متوسطه اول خانم آینه چی دبیر ادبیات پایه هشتم
7 متوسطه اول خانم شهسواری دبیر ریاضی پایه هفتم
8 متوسطه اول خانم ساقیان دبیر علوم پایه هفتم
9 متوسطه اول خانم قمریان دبیر فیزیک پایه هشتم و نهم
10 متوسطه اول خانم نصیری دبیر ریاضی پایه هشتم
11 متوسطه اول خانم یعقوبی دبیر ریاضی پایه نهم
12 متوسطه اول خانم خلیلی دبیر زیست و شیمی پایه هشتم و نهم
13 متوسطه اول خانم یزدیان دبیر مطالعات اجتماعی پایه هفتم تا نهم / دبیر آمادگی دفاعی پایه نهم
14 متوسطه اول خانم خدابنده دبیر کار و فناوری پایه هفتم تا نهم
15 متوسطه اول خانم پاکزاد دبیر کامپیوتر پایه هفتم تا نهم
16 متوسطه اول خانم قربان پور دبیر فرهنگ و هنر پایه هفتم تا نهم
17 متوسطه اول خانم امینی دبیر تربیت بدنی و سلامت پایه هفتم تا نهم
18 متوسطه اول خانم مافی دبیر تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم
19 متوسطه اول خانم دانش سوپروایزر زبان
20 متوسطه اول خانم ابوالفتحی دبیر زبان پایه هفتم
21 متوسطه اول خانم ملک الکلامی دبیر زبان پایه هشتم
22 متوسطه اول خانم مرتضوی فرد دبیر زبان پایه نهم

1+

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *