پژوهشکده علوم و فناوری انرژی

1+
اشتراک

پژوهشکده علوم و فناوری انرژی

بازدید تعدادی از دانش آموزان از پژوهشکده علوم و فناوری انرژی (دانشگاه شریف)
“باشگاه کارآفرینی”

 

1+

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *