موزه علوم وفنون

0
اشتراک

موزه علوم وفنون

اردو موزه علوم وفنون

پایه نهم

موضوع:

آسمان زیبای من(نجوم)وآشنایی با کار وتوانایی یک منجم  وبازدید از تجهیزات وفناوری های موزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *