روز جوانه ها

0
اشتراک

روز جوانه ها

یکشنبه 24 شهریور ماه

🔹 تحویل لباس فرم دانش آموزان

🔸 آشنایی دانش آموزان با محیط مدرسه و هم کلاسی ها

🔹 کارسوق ریاضی (ساخت احجام هندسی و حل مساله)

🔸 کارسوق پرورشی (تمرین سرود ، … )

🔹 تکمیل فرم شناسایی علایق

0

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *