بازی ریاضی در کلاس پایه هشتم

2+
اشتراک

بازی ریاضی در کلاس پایه هشتم

شرح بازی:

در این بازی دو گروه به قید قرعه مقابل هم قرار گرفتند و اعداد ۱ تا ۱۰ و حروف انگلیسی که از هر کدام دو سری تهیه شده بود در اختیار آنها قرار گرفت.
هر گروه طی ۵ دقیقه برای گروه مقابل سوال طرح می کرد، سپس جای گروهها عوض  شد و ۵ دقیقه فرصت حل کردن داشتند . بعد از آن گروههایی که کاملا درست حل  کردند دوباره مقابل هم قرار گرفتند تا برنده برنده ها مشخص شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2+

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *