آزمایش های مهیج کارسوق علوم پایه ی هشتم

0
اشتراک

آزمایش های مهیج کارسوق علوم پایه ی هشتم

 

چگالی آب سرد و آب داغ

 

آب سرد چگالی بیشتری دارد و اگر در بطری بالایی آب سرد باشد به سمت پایین حرکت میکند و رنگ های دوبطری با هم مخلوط می شوند

اما اگر آب داغ بالا باشد رنگها با هم مخلوط نمی شوند

ستون چگالی و آزمون اختلاف چگالی‌یخ و چوب

چگالی

زیر آب رفتن تخم مرغ و ماندن روی آب نمک

و نیز تشخیص تخم مرغ سالم از ناسالم با روی آب ماندن تخم مرغ فاسد

خطوط مغناطیسی

دور شونده و نزدیک شونده

کلم بنفش، شناساگر اسید و باز

آبی تا سبز شدن آب کلم بنفش در مجاورت با جوش شیرین و سایر مواد قلیایی

و صورتی تا قرمز شدن آن در مجاورت اسیدها (سرکه و جوهر نمک)

بار الکتریکی و تاثیر آن بر گوگرد سر چون کبریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *