آزمایش های مهیج کارسوق علوم پایه ی نهم

0
اشتراک

آزمایش های مهیج کارسوق علوم پایه ی نهم

مشاهده سلولهای خون رنگ آمیزی شده با گیمسا زیر میکروسکوپ نوری

بررسی انواع واکنش های شیمیایی از نظر گرماگیر یا گرماده بودن

۱. سرکه و جوش شیرین

۲. براده ی آهن و سرکه و جوهر نمک

۳. قرص جوشان و آب

خطوط مغناطیسی

دور شونده و نزدیک شونده

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

0

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *